ochtendgebed

Gebeden worden gezamenlijk gebeden, of:
* Geeft aan dat het door één persoon wordt gezegd, de persoon wisselt met de klok mee bij ieder *
O: Oproep door de leider
R:  Respons door de gehele groep
+ Geeft aan dat je het kruisteken kunt maken

+ In de naam van de Vader, en van de Zoon, en van de Heilige Geest. Amen.

Opening
Ik vraag aan de Heer één ding,
het enige wat ik verlang:
wonen in het huis van de Heer
alle dagen van mijn leven,
om de liefde van de Heer te aanschouwen,
Hem te ontmoeten in zijn tempel.

O: Wie is het die jullie zoeken?
R: Wij zoeken de Heer onze God.
O: Zoeken jullie Hem met heel je hart?
R: Amen. Heer ontferm u.
O: Zoeken jullie Hem met heel je ziel?
R: Amen. Heer, ontferm u.
O: Zoeken jullie Hem met heel je verstand?
R: Amen. Heer, ontferm u.
O: Zoeken jullie Hem met al je kracht?
R: Amen. Christus, ontferm u.

Geloofsbelijdenis
Naar wie zouden we moeten gaan, Heer?
U spreekt woorden die eeuwig leven geven,
en wij geloven en weten
dat u de Heilige van God bent.

Lof aan u, Heer Jezus Christus,
Koning van eeuwige luister.

Schriftlezingen
Overdenking voor vandaag
Meditatie voor deze dag van de maand
Open gebed voor andere mensen

Gebed
Christus, wil mij als een licht verlichten en leiden.
Christus, wil mij als een schild overschaduwen.
Christus onder mij;
Christus boven mij;
Christus naast mij;
aan mijn linker- en aan mijn rechterzijde.
Wees vandaag binnenin mij en om mij heen,
nederig en zachtmoedig, en toch almachtig.
Wees in het hart van ieder tot wie ik spreek;
in de mond van ieder die tot mij spreekt.
Wees vandaag binnenin mij en om mij heen,
nederig en zachtmoedig, en toch almachtig.
Christus als een licht;
Christus als een schild;
Christus naast mij
aan mijn linker- en aan mijn rechterzijde.

Zegen
Mag de vrede van de Heer Jezus Christus met je gaan,
waarheen hij jou ook zendt.
Mag Hij je leiden door de wildernis
en beschermen in de storm.
Mag Hij je thuisbrengen, vol vreugde
over de wonderen die Hij je heeft laten zien.
Mag Hij je vol vreugde,
opnieuw binnen onze deuren thuisbrengen.

+ In de naam van de Vader, en van de Zoon, en van de Heilige Geest. Amen.

Middaggebed      Avondgebed