Ritme van leven

Net als in een kloostergemeenschap betekent leven vanuit de Stadskloostergemeenschap leven in een ritme. Als eerste een ritme van gebed met drie dagelijkse gebedsmomenten. Daarnaast een ritme van ‘eb en vloed’ in de mix van bezinning en activiteit, leven in de gemeenschap en betrokkenheid op de samenleving, alleen zijn en gemeenschap.

Een ieder van ons geeft dit in zijn of haar eigen leven vorm. Daarnaast hebben we ook een aantal momenten samen die in de loop van de tijd verder zullen groeien.

We bidden de gebeden van de Northumbria Community,  deze kun je vinden bij gebedsritme voor thuis en met de dagelijkse bijbelteksten erbij op Northumbria Community en op Keltische Gebeden.

Wekelijks is er een moment om na het avondgebed en koffie en thee nog een uurtje te blijven en mee te doen met een activiteit. Kijk in de agenda naar de data. Je vindt daar ook de gebedstijden en de momenten dat je mee kunt eten.

Welkom om mee te doen!