Bart, bewoner

“Ik vind het mooi om met regelmaat in de moestuin te zijn. Al wroetend in de aarde kom je tot wat er écht toe doet.”

Deveny, bidder & buurvrouw

“Als de geluiden verdwijnen naar de achtergrond, treedt op de voorgrond wat er écht speelt. Lectio Divina is voor mij een soort gesprek; tussen mijzelf, de tekst en God.”

Floor, bidder

“De uitdaging van het Stadsklooster is om vanuit het dagelijks kiezen voor tijden van stilte, gebed, reflectie, luisteren en innerlijk reageren, de blik naar buiten te richten op stad en omgeving en daar uit te reiken. Inademen in het Klooster en uitademen in de Stad!”

Ingeborg, bewoner

“Een plek om te leven en te leren, stil te zijn en mooie gesprekken te hebben, God te ontmoeten en vragen te hebben, thuis te zijn en er weer op uit te trekken.”

Jan-Henk, bewoner

“Het Stadsklooster is voor mij de plek waar ik thuis kom. Niet zo zeer omdat ik er woon maar omdat het een gemeenschap is met hart voor haar omgeving en voor elkaar.”

Koos, bidder

“met het meedoen aan het gebed stap je ergens in. Je stapt letterlijk over de drempel (van de gebedsruimte) maar figuurlijk stap je ook in hoe andere mensen het gebed beleven.”

Marieke, bewoner

“Ik ben fan van verrassende, uitdagende verbindingen opzoeken. De verbinding tussen het kloosterleven en de stad is er zo één.”

Marjolein, bidder & buurtgenoot

“De ontdekking die het Stadsklooster mij heeft gebracht is hoe heerlijk het is om samen stil te worden in gebed. Hoe verschillende we ook zijn, dat geeft rust en verbinding.”

Muel, bidder & buurtgenoot

“Het stadsklooster is een plek om vanuit je eigen belangen en ideeën en drukte bij God te komen en die dingen te relativeren en vanuit Zijn perspectief naar je eigen leven te kunnen kijken.”

Saskia, bewoner

“Samen kan je meer dan alleen. Het stadsklooster brengt me heel veel doordat we samen wonen, leven en werken. Bijvoorbeeld in de moestuin.”