Avondgebed

Gebeden worden gezamenlijk gebeden, of:
* Geeft aan dat het door één persoon wordt gezegd, de persoon wisselt met de klok mee bij ieder *
O: Oproep door de leider
R:  Respons door de gehele groep
+ Geeft aan dat je het kruisteken kunt maken

+ In de naam van de Vader, en van de Zoon, en van de Heilige Geest. Amen.

Opening
Mijn ziel verlangt naar de Heer,
meer dan wachters naar de morgen,
meer dan wachters uitzien naar de morgen.

O: Uit de diepte roep ik tot U
R: O Heer, hoor mijn stem.
O: Met mijn hele hart wil ik U prijzen.
R: O Heer, hoor mijn stem.
O: Als U de zonden blijft gedenken, Heer,
R: Wie houdt dan stand? Wie houdt  dan stand?

Ik zie uit naar de Heer.
Mijn ziel ziet uit naar Hem,
en verlangt naar Zijn woord.

Uitdrukkingen van geloof
* Heer, U heeft altijd brood voor
de volgende dag gegeven;
én hoewel ik arm ben,
R: Vandaag geloof ik.

* Heer, U heeft altijd kracht voor
de volgende dag gegeven;
én hoewel ik zwak ben,
R: Vandaag geloof ik.

*Heer, U heeft altijd vrede voor
de volgende dag gegeven;
én hoewel bang van hart,
R: Vandaag geloof ik.

* Heer, U heeft me in tijden van beproevingen
altijd veilig bewaard;
én nu, beproefd als ik ben,
R: Vandaag geloof ik.

* Heer, U heeft altijd de weg voor
de volgende dag gewezen;
én hoewel dat misschien verborgen is,
R: Vandaag geloof ik.

* Heer, U heeft altijd licht geschonken
in mijn duisternis;
én hoewel het nu nacht is,
R: Vandaag geloof ik.

* Heer, U heeft altijd gesproken
als de tijd daar rijp voor was;
én hoewel U zich nu in stilte hult,
R: Vandaag geloof ik.

Schriftlezingen
Overdenking voor vandaag
Meditatie voor deze dag van de maand
Open gebed voor andere mensen

Gebed
Ik juichte in de schaduw van uw vleugels.
Ik ben aan U gehecht met heel mijn ziel.
De Heer is mijn licht, mijn behoud,
wie zou ik vrezen?
Bij de Heer is mijn leven veilig,
voor wie zou ik bang zijn?

Ik juichte in de schaduw van uw vleugels.
Ik ben aan u gehecht met heel mijn ziel.
Ik vraag aan de Heer één ding,
het enige wat ik verlang:
Wonen in het huis van de Heer
om de liefde van de Heer te aanschouwen.

Ik juichte in de schaduw van uw vleugels.
Ik ben aan u gehecht met heel mijn ziel.
Mag ik niet verwachten de goedheid van de Heer te zien
in het land van de levenden?
Wacht op de Heer, wees dapper en vastberaden,
ja, wacht op de Heer.

Ik juichte in de schaduw van uw vleugels.
Ik ben aan U gehecht met heel mijn ziel.

Zegen
Mijn kinderen, zorg ervoor dat jullie onderling de vrede bewaren
en heb elkaar lief.
Volg het voorbeeld van wijze en goede mensen,
en God zal je troosten en helpen,
zowel in deze wereld
als in de wereld die komen gaat.

+ In de naam van de Vader, en van de Zoon, en van de Heilige Geest. Amen.

Ochtendgebed     Middaggebed