Stille Week

De stille week is een bijzondere week in het Stadsklooster. In de gebeden en liturgie staan we stap voor stap stil bij de inhoud van het paasverhaal en de betekenis ervan voor ons leven. Hieronder kun je zien op welke momenten we dat gaan doen. Je bent van harte welkom om je bij ons aan te sluiten!