Leefregel

Als Stadsklooster Arnhem leven we vanuit de Leefregel van beschikbaar en kwetsbaar zijn. We sluiten hierin aan bij de Northumbria Community die al jaren leeft vanuit deze Regel.

We zijn geroepen om beschikbaar te zijn voor God en mensen om ons heen: 

  • Als eerste zijn we geroepen om beschikbaar te zijn voor God. Daarom staat een ritme van gebed centraal.
  • We zijn geroepen om beschikbaar te zijn voor mensen om ons heen door gastvrij te zijn. In het verwelkomen van anderen eren en verwelkomen we Christus zelf.
  • We zijn geroepen om beschikbaar te zijn voormensen om ons heen door te bidden voor hen.
  • We zijn geroepen om beschikbaar te zijn om te ontdekken waar God aan het werk is en daar mee te doen. We staan open voor waarheen de Geest ons ook leidt en inspireert tot nieuwe initiatieven.

We zijn geroepen om bewust en weloverwogen kwetsbaar te zijn:

  • We willen leerbaar zijn in de discipline van gebed,  door de ontdekking van de Schrift in relatie tot ons dagelijks leven en door bereid te zijn over en weer verantwoording af te leggen aan mensen om ons heen,  om zo onze weg en ons hart in te richten zodat verandering ook daadwerkelijk plaats kan vinden.
  • Relaties hebben prioriteit boven onze reputatie. We spreken ons waar nodig uit of stellen vreemde vragen die de status quo bevragen.
  • We leven als “kerk zonder muren”, open midden tussen zoekers, ongelovigen en anders gelovigen op een manier dat het leven van God in ons leven kan worden gezien, uitgedaagd of bevraagd.