Leefregel

Beschikbaar en kwetsbaar zijn, deze twee woorden zijn de kern van onze Leefregel.

Beschikbaar voor God en mensen om ons heen:
* Een ritme van gebed staat centraal omdat we als eerste beschikbaar willen zijn voor God. Dat ritme draagt ons leven van alledag.
* Gastvrijheid is een manier om beschikbaar te zijn voor mensen om ons heen. In het verwelkomen van anderen eren en verwelkomen we Christus zelf.
* Gebed voor en met mensen om ons heen is een andere uitdrukking van beschikbaar zijn.
* Ontdekken waar God aan het werk is en daar bij aansluiten zien we als manier van leven in Arnhem en andere plekken waar we zijn. We staan open voor waarheen de Geest ons ook leidt en inspireert tot nieuwe initiatieven.

Kwetsbaar durven leven:
“Kwetsbaarheid draait voor mij niet om wat je doet, maar wie je bent.” — Saskia
* Gebed, het leven met de Schrift en ons leven delen met mensen om ons heen in verbinding met ons dagelijks leven leert ons te leven in kwetsbaarheid. Zo wordt ons een spiegel voorgehouden die ons confronteert met onze manier van leven en bereidheid om te veranderen. Met vallen en opstaan.
“Kwetsbaarheid betekent ook: De lastige vragen stellen, soms tegen de mainstream in.” — Ingeborg
* Relaties hebben prioriteit boven onze reputatie.
* We leven open midden tussen zoekers, ongelovigen en anders gelovigen op een manier dat het leven van God in ons leven kan worden gezien, uitgedaagd of bevraagd.

Met het leven van deze Regel sluiten we aan bij de Northumbria Community die al jaren leeft vanuit deze Regel.